تا چه اندازه از خرید خود راضی بوده اید؟
عالی :
86 نفر - 83.49%
خوب :
11 نفر - 10.67%
متوسط :
5 نفر - 4.854%
بد :
1 نفر - 0.970%